facebook twitter youtube pro location cart tooth_decay tooth_decay_2 teeth_whitening dental_plaque adult child share mail print menu-mobile close map list-map search didyouknow arrow-right arrow-left left-thin-arrow right-thin-arrow faq folder record bad_breath toothaches mouth_ulcers dental_whitening sensitive_gums dental_thrusts oral_injuries tooth_sensitivity

MENȚIUNI LEGALE

MENȚIUNI LEGALE

EDITOR

PIERRE FABRE MEDICAMENT, Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 48.974.975 Euro,
Al cărei sediu este situat la 45 place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt,
Înregistrată la RCS NANTERRE SIREN 326 118 502,
Având număr TVA intracomunitar FR35 326 118 502,

acționând în numele și pentru departamentul „PIERRE FABRE ORAL CARE” cu sediul la Les Fontaines - 29 Avenue du Sidobre - 81106 Castres.

(Denumită în continuare „PFM”).

 

DIRECTOR PUBLICAȚIE

M. Pascal LEFRANCOIS, Director Pierre Fabre Consumer Health Care

 

WEBMASTER

contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com

 

GAZDĂ

CIS-VALLEY
Rue de l’Hermite – CS 70081 - 33523 BRUGES Cedex

Contact mail : communication@cis-valley.fr

 

CONDIȚII GENERALE

Prezentele condiții generale stabilesc condițiile de utilizare a site-ului www.pierrefabre-oralcare.ro (denumit în continuare „site-ul”) pe care tu (denumit în continuare „Utilizatorul”) le accepți prin simpla consultare a acestui site. |

Dacă utilizatorul nu le acceptă, PFM îi solicită să părăsească site-ul. |
Dacă utilizatorul este minor, el se angajează să nu consulte site-ul decât în prezența părinților sau tutorilor săi care vor accepta în prealabil prezentele condiții. |

Prezentele condiții generale pot fi modificate în orice moment fără preaviz. Ele sunt redactate și interpretate conform legislației franceze.

 

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Site-ul consultabil la adresa http://www.pierrefabre-oralcare.fr, este propus sub rezerva anumitor condiții, pe care Utilizatorul se angajează să le cunoască și să le respecte. |

Utilizarea și consultarea site-ului este limitată la scopuri personale și nu comerciale. În general, nu este permis Utilizatorului să utilizeze site-ul integral sau parțial în scopuri ilicite (drepturi de autor) sau contrare prezentelor condiții de utilizare.

Prin consultarea Site-ului, Utilizatorul este de acord să respecte condițiile de utilizare așa cum sunt afișate la data consultării Site-ului. |

Obietul Site-ului

Site-ul a fost creat pentru a oferi Utilizatorului informații privind educația sanitară și pentru a oferi informații privind produsele mărcii PIERRE FABRE ORAL CARE® (indicații terapeutice, mecanisme de acțiune…).

Comunicarea legată de produsele brandului PIERRE FABRE ORAL CARE® care constituie obiectul unei reglementări speciale, Site-ul este separat în două părți distincte și identificate în mod clar și lizibil pentru Utilizator: gamele de produse pentru îngrijirea sănătății cu Autorizație de Punere pe Piață, care zespectă prevederile privind Medicamentul și gamele de produse pentru îngrijirea sănătății fără Autorizație de Punere pe Piață.

Site-ul nu poate constitui o ofertă contractuală. Acest site diseminează informații necontractuale în scopul de a furniza informații pentru educația pentru sănătate, pentru a descrie toate produsele brandului PIERRE FABRE ORAL CARE®, dar fără intenția de a oferi o achiziție directă de produse sau servicii.

În măsura în care actualizarea acestui site se realizează luând în considerare toate activitățile, s-ar putea întâmpla ca anumite informații sau anunțuri noi să nu mai fie valabile în momentul difuzării lor sau să fie pur și simplu depășite. PFM nu poate garanta, deși depune eforturile necesare, actualizarea perfectă a tuturor informațiilor sau știrilor care sunt difuzate pe acest site.

Înregistrarea și datele personale

Nu este obligatorie nicio înregistrare pe Site pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia. |

PFM nu va solicita în niciun moment comunicarea de către Utilizator a unor date personale legate de partea dedicată produselor pentru îngrijirea sănătății cu Autorizație de Punere pe Piață prezente pe Site.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, pentru a putea beneficia de operațiuni promoționale și/sau de fidelizare, exclusiv pentru produsele pentru îngrijirea sănătății fără autorizație se punere pe piață, PFM ar putea avea nevoie să colecteze date personale privind utilizatorul, exclusiv în scopul de a organiza operațiunile mai sus menționate. Aceste date personale vor constitui obiectul unei procesări automatizate și pot fi utilizate pentru a vă contacta.

Conform prevederilor legii nr. 78-17 in 6 ianuarie 1978 modificată, cu modificările ulterioare și ale Directivei Europene nr. 95/46/CE, privind informatica, fișierele și libertățile, Utilizatorul este informat că are dreptul de a accesa, de a se opune, de a rectifica și de a șterge datele referitoare la el. Pentru a-și exercita aceste drepturi, este suficient ca Utilizatorul să transmită o cerere la PFM la adresa următoare: INFORMATIONS CONSEILS PIERRE FABRE SANTE - BP 100 - 81506 LAVAUR CEDEX.

În plus, sub rezerva obținerii în prealabil a consimțământului său expres la momentul colectării datelor, PFM va putea transmite Utilizatorului prospecte directe prin email și/sau va putea avea nevoie să transfere datele referitoare la Utilizator unui prestator selectat de ea în scopul exclusiv de a organiza operațiile promoționale, și în special trimiterea de cadouri și/sau rambursări.

PFM se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale transmise de Utilizator în cadrul utilizării Site-ului.

Utilizarea sfaturilor oferite pe Site

Aplicațiile informatice care conțin sfaturi privind sănătatea familiei în legătură cu produsele din gama mărcii PIERRE FABRE ORAL CARE® și patologiile lor asociate sunt puse la dispoziția Utilizatorului în cadrul Site-ului (denumite în continuare „Aplicațiile”).

PFM nu își asumă obligația unui rezultat, ci pe aceea de a depune toate eforturile în ceea ce privește sfaturile care vor fi oferite Utilizatorului pe Site.

PFM nu oferă nicio garanție explicită sau implicită și nu își asumă nicio responsabilitate legată de utilizarea acestor sfaturi și a produselor recomandate. Acestea sunt oferite exclusiv cu titlu indicativ și trebuie confirmate de profesioniști competenți din domeniul sănătății. |

Utilizatorul recunoaște și acceptă că aceste informări sunt efectuate exclusiv pe răspunderea, sub controlul și la îndrumarea sa.

În consecință, consultarea Site-ului nu scutește în niciun fel Utilizatorul de a obține sfaturi personalizate de la un medic, farmacist, profesionist din domeniul sănătății, singurii autorizați să ofere Utilizatorului o opinie adaptată situației sale specifice.

Pentru orice informații suplimentare și/nelămuriri, Utilizatorul poate contacta PFM la adresa următoare : contact.mon-partenaire-sante@pierre-fabre.com. |

Link-uri

PFM poate furniza link-uri către website-uri și/sau aplicații externe, indiferent dacă aparțin sau nu grupului PIERRE FABRE. Aceste website-uri și/sau aplicații sunt independente de Site  |

PFM nu editează și nu controlează sursele și conținuturile acestor website-uri și/sau aplicații sau link-urile acestora la alte website-uri și/sau aplicații.

Link-urile către aceste website-uri și/sau aplicații nu constituie în niciun fel o aprobare sau o validare sau o adeziune a PFM la conținutul acestor website-uri și/sau aplicații. |

PFM nu își asumă răspunderea pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookie-urile sau alte elemente ale acestor website-uri și/sau aplicații precum și pentru orice daune sau pierderi, reale sau pretinse, ca urmare a, sau legate de utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste website-uri și/sau aplicații. |

Crearea de legături hipertext către site poate fi făcută numai cu permisiunea scrisă prealabilă a PFM. Orice solicitare de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă de contactcontact.mon-partenaire-sante@pierre-fabre.com. Orice utilizare neautorizată constituie o încălcare sancționabilă conform legii.

Garanție

PFM se angajează să verifice dacă conținutul Site-ului ei respectă prevederile legale franceze în vigoare. |

PFM se angajează în special să nu difuzeze date care încalcă drepturile terților, care au un caracter violent, pornografic sau defăimător și să nu difuzeze conținut ilegal, în special de natură rasistă, xenofobă, pedofilă sau altfel dăunătoare demnității umane. |

PFM nu garantează exactitatea și completitudinea informațiilor conținute pe Site. |

Documentele pe care PFM le difuzează în versiune electronică pe Site constituie obiectul unor numeroase revizuiri | totuși, ele pot conține erori. Dacă Utilizatorul observă vreuna, el nu trebuie să ezite să informeze PFM la adresa următoare : contact.mon-partenaire-sante@pierre-fabre.com | PFM va face rectificările corespunzătoare dacă acestea sunt întemeiate sau justificate. De altfel, textele difuzate ar putea constitui, între momentul în care Utilizatorul le-a vizualizat și cel în care a luat cunoștință de eroare, obiectul unei actualizări. PFM nu garantează în niciun fel că aceste informații sunt exacte, complete și la zi. |

Responsabilitate

Chiar dacă PFM a luat măsurile necesare pentru a asigura fiabilitatea informațiilor și serviciilor conținute pe site, ea nu poate fi considerată responsabil pentru erori, omisiuni, viruși sau rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea abuzivă a acestor. |

De asemenea, PFM nu își asumă răspunderea pentru consecințele directe sau indirecte și/sau orice daune rezultate din defectarea sau piratarea Site-ului.

PFM nu are decât simpla obligație de diligență.

PFM, conducerea sau salariații ei nu își asumă răspunderea:

  • pentru daune de orice fel ca urmare a conectării, accesării sau utilizării prezentului Site |

  • daune rezultate în mod direct sau indirect din consultarea acestui Site sau ca urmare a utilizării informațiilor disponibile pe acesta |

  • daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea acestui Site și în special orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierdere de programe sau date din orice sistem informatic chiar dacă PFM a fost informată privind eventualitatea unor astfel de daune.

În general, PFM nu oferă nicio garanție, expresă sau tacită, privind Site-ul integral sau o parte a acestuia.

Utilizatorul se angajează să nu introducă, în mod voluntar sau involuntar, niciun virus sau fișier de orice natură care să perturbe funcționarea Site-ului | într-o astfel de eventualitate, el își va asuma întreaga răspundere. |

În baza acestor prevederi, PFM va putea acționa în justiție Utilizatorul necinstit. |

Utilizatorul declară și garantează că este pe deplin conștient de caracteristicile și constrângerile internetului și, în special, că transmisiile de date și informații pe internet beneficiază doar de o relativă fiabilitate tehnică, acestea circulând pe rețele eterogene cu diverse caracteristici și tehnici, capacități, care perturbă accesul sau îl fac imposibil în anumite momente.

PFM depune eforturi pentru a-și menține paginile accesibile 24/7, dar nu are obligația de a face acest lucru. Ca atare, poate întrerupe accesul, în special din motive de întreținere și modernizare. De asemenea, PFM își rezervă dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, de a modifica, suspenda sau chiar întrerupe distribuția integrală sau parțială a site-ului, în special a linkurilor către alte site-uri. PFM nu este în niciun fel responsabilă pentru toate aceste întreruperi și consecințele care pot rezulta pentru Utilizator sau orice terță parte. |

În niciun caz Site-ul nu își asumă răspunderea pentru orice pierdere de date sau deteriorare legată de aceste date. Orice informații sau sfaturi oferite de Site nu pot fi interpretate ca o garanție de orice fel. |

Sécurité

Având în vedere că internetul este o rețea deschisă, PFM nu poate garanta că aceste date nu vor fi deturnate de terți. PFM nu controlează riscurile asociate cu funcționarea internetului și atrage atenția Utilizatorului asupra existenței unor riscuri posibile în ceea ce privește pierderea ocazională a datelor sau încălcarea confidențialității datelor care trec prin această rețea.

Drepturi de proprietate intelectuală

Punerea la dispoziție a Site-ului nu implică transferul niciunui drept de proprietate aferent Site-ului. Utilizatorului i se acordă numai o licență gratuită de a utiliza Site-ul, în mod neexclusiv și pentru sine însuși.

In acest sens, sunt interzise copierea sau reproducerea integrală sau parțială a Aplicației prin introducerea oricărui mijloc și pe orice suport de orice fel, existent sau viitor, adaptarea, traducerea Aplicației în orice alt limbaj sau orice altă limbă sau reprezentarea aplicației prin orice procedeu de orice fel.

Întregul conținut al Site-ului și fiecare dintre elementele sale luate separat (toate numele produselor sau mărcilor menționate, arhitectură, texte, fotografii, imagini, filme, ilustrații etc.) este proprietatea exclusivă a PFM sau a furnizorilor săi de servicii tehnice și intră sub incidența legislației franceze și internaționale a drepturilor de autor și, în general, a proprietății intelectuale.

PFM atrage intenția Utilizatorului privind faptul că fotografiile sau însemnele speciale pot constitui, de asemenea, drepturi de proprietate intelectuală.

Reproducerea integrală sau parțială pe un suport electronic de orice fel este strict interzisă fără autorizația expresă a Directorului Publicării Site-ului.

Mărcile și siglele utilizate pe Site au fost înregistrate, reproducerea lor constituie o infracțiune. |

Toate drepturile de utilizare sunt rezervate, inclusiv reprezentări vizuale, fotografice, iconografice sau de altă natură. În conformitate cu articolul L.122-4 din Codul proprietății intelectuale, orice reprezentare sau reproducere neautorizată în mod expres, total sau parțial și prin orice mijloace, este ilegală și constituie încălcare pedepsită de articolele L. 335- 2. și următoarele din codul proprietății intelectuale.

Cookie-urile și alte dovezi ale conexiunii

Un „cookie” este un mic program informatic care reprezintă un bloc de date numerice transmis către browserul tău de către un server web și stocate pe hard disk-ul computerului, tabletei digitale sau telefonului (denumit în continuare „echipamentul”). |

În sensul prezentei secțiuni, termenul „cookies” se referă la orice tehnologie vizată de articolul 32-II din legea din 6 ianuarie 1978 cu modificările ulterioare.

Anumite „cookie-uri” pot conține informații cu caracter privat care fac posibilă recunoașterea ta ca utilizator fizic și/sau identificarea echipamentului tău. Acestea permit Site-ului să identifice părțile activității noastre care te interesează și, astfel, să îți comunice conținut care poate corespunde zonelor tale de interes. Se reamintește, în acest sens, că perioada de păstrare a informațiilor înregistrate de „cookie-urile” din Echipamentul tău nu poate depăși treisprezece (13) luni.

Site-ul folosește „cookie-uri” pentru a realiza, în special, statistici (de exemplu: estimarea numărului de vizite pe site, zonele geografice în care se află utilizatorii), pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului și navigarea ta (de exemplu: sau pentru a dezvolta optimizarea site-ului nostru pentru un astfel de browser și tip de afișare color) și pentru a asigura securitatea navigării, luptând, în special, împotriva fraudei și a e-mailurilor nedorite. |

De asemenea, pe echipamentul tău pot fi stocate „cookies-uri” terțe și au rolul de a personaliza și/sau de a îmbunătăți conținuturile, inclusiv pe cele publicitare, care pot fi utilizate la momentul navigării tale. În funcție de suporturi, mai multe „cookies-uri” ale terților pot fi înregistrate, în special:

  • „Cookie-urile” din rețelele sociale pot fi instalate pe echipamentul tău atunci când consulți unul dintre mediile noastre pe care este publicat conținutul din rețelele sociale. Te invităm să citești politica de gestionare a acestor „cookie-uri” din rețelele sociale pe site-urile relevante ale rețelei sociale.
  • „Cookie-urile” de targetare, definite de un terț cum ar fi o agenție de publicitate, pot fi folosite pentru a difuza anunțuri publicitare care ți se potrivesc cel mai bine sau vizează interesele tale. De exemplu, aceasta poate include afișarea de reclame pentru produsele noastre atunci când vizitezi alte website-uri. De asemenea, ele îți permit să limitezi numărul de afișări ale unei reclame și te ajută să măsori eficacitatea unei campanii publicitare. Aceste „cookie-uri” sunt, de asemenea, utilizate pentru a urmări mișcările tale pe diferite website-uri.

În plus, este posibil să ni se solicite să plasăm „cookie-uri” care ne aparțin pe suporturi care aparțin unor terțe părți care sunt partenerele noastre și care difuzează anunțuri publicitare pentru mărcile și/sau produsele noastre. Aceste „cookie-uri au în primul rând rolul de a vă prezenta conținuturi adaptate centrelor tale de interese și de a contabiliza consultarea conținuturilor noastre (inclusiv ale celor publicitate).

Continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord ca noi să folosim „cookie-uri” în conformitate cu ceea ce este descris în această secțiune.

Browserele de internet sunt de obicei setate să accepte „cookie-uri”. Desigur, te poți opune prezenței lor și le poți refuza sau șterge. În acest scop, le poți șterge din Echipament consultând pagina de ajutor a browser-ului utilizat sau vă puteți opune înregistrării „cookie-urilor” dezactivând această funcție în browserul tău. |

Pentru a modifica aceste setări, accesează meniul „Opțiuni” sau „Preferințe” al browser-ului. Următoarele linkuri, către cele mai utilizate browsere de astăzi, pot fi utile pentru a afla mai multe despre acești parametri. În caz contrar, utilizați opțiunea „Ajutor” a browser-ului tău pentru a obține mai multe detalii.

Modalitățile de dezactivare a „cookie-urilor” sunt precizate pe website-ul Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți (CNIL), în rubrica sa privind „cookie-uri și alte trackere și pot fi consultate la adresa următoare : http://www.cnil.fr.

Reține că dacă utilizezi echipamente diferite în locuri diferite trebuie să te asigurați că fiecare browser este bine setat pentru preferințele tale legate de cookie-uri.

Poți în orice moment să îți modifici alegerea privind acceptarea sau refuzul „cookie-urilor”.

Te rugăm să reții că, dacă dezactivezi „cookie-urile”, anumite conținuturi ale Site-ului vor fi inaccesibile și este posibil să nu poți avea acces la toate funcționalitățile acestui Site.

Alte prevederi

În măsura în care una din prevederile prezentelor Condiții Generale de Utilizare își pierde valabilitatea sau dacă acestea conțin o omisiune, prevederea respectivă va fi înlocuită cu una cât mai apropiată de aceasta din punct de vedere al interpretării juridice. |

Dacă utilizatorul nu este satisfăcut de Site-ul integral sau de o parte a acestuia sau dacă Utilizatorul nu este de acord cu prezentele Condiții Generale de Utilizare, singura soluție este să nu mai utilizeze acest Site.

Browserul de pe Site sau utilizarea generală a Site-ului implică în mod obligatoriu ca Utilizatorul să ia cunoștință de prezentele Condiții Generale de Utilizare și să accepte integral aceste condiții.

Pentru orice întrebări legate de prezentele Condiții Generale de Utilizare sau întrebări sau observații privind Site-ul, Utilizatorul poate lua legătura cu PFM la adresa următoare : contact.mon-partenaire-sante@pierre-fabre.com. |

Lege aplicabilă și instanțe competente

Prezentele Condiții Generale de Utilizare sunt redactate și interpretate conform legislației franceze. |

Orice dispută ivită ca urmare a interpretării sau executării prezentului contract de licență a utilizatorului final care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă va fi înaintată Instanțelor judecătorești competente de la domiciliul pârâtului.